Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Den gemensamma målbilden för Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är att alla barn och unga i Sörmland ges möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens hälsa.

Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa och sämre skolresultat än barn i andra delar av Sverige. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom. Det är utmaningar som kräver att flera aktörer i samhället arbetar tillsammans för att lyckas lösa dem.


Därför startades utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, som ska utveckla en samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga 0–18 år. Det är ett gemensamt arbete mellan Region Sörmlands hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och skola/förskola. Målet är att det ska finnas en länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser i Sörmland.

 

Utvecklingsarbetets tid 2021-2025.

Kontaktuppgifter: tillsammansforbarnensbasta@regionsormland.se

 

Innehållsansvarig: Nettan Eliasson
Uppdaterat: 12 juli 2024
PY22