Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Lokalt Programområde (LPO) Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Det Lokala programområdet är inte startat

Programområdet omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.

________________________________________________

 Operationsprocessen

Minnesanteckningar (pdf)

Uppdaterat: 8 juni 2023
EGYM