Osteoporosprocessen

I Sverige sker det cirka 80 000–90 000 frakturer varje år som en följd av benskörhet. För Sörmlands del innebär det mellan 2 400–2 700 frakturer per år. De vanligaste frakturerna är handledsfraktur, höftledsfraktur och kotfraktur. Rutiner för att fånga upp alla som drabbats av frakturer och kartlägga risken för nya frakturer är viktigt för att undvika fler frakturer i framtiden.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient med osteoporosrelaterad fraktur och därmed hög risk för nya frakturer och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten.

Målsättningen med vårdförloppet är att personer med osteoporosrelaterade frakturer ska:
• identifieras systematiskt
• få en adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos
• få personanpassade interventioner avseende läkemedel
• få information om fallprevention
• få övriga preventiva åtgärder.

 

Uppdaterat: 22 mars 2023
EQ6J