Diabetes

Diabetes är en folksjukdom som ökar och kan drabba människor i alla åldrar. För att ge en god och likvärdig personcentrerad diabetesvård till länets medborgare arbetar Region Sörmland och länets kommuner tillsammans utifrån de nationella riktlinjerna.

Regionen och kommunerna är överens om att samverka för en god diabetesvård och kompetensutveckling hos personal som arbetar med diabetes. De riktlinjer som tagits fram av diabetsrådet gäller oavsett vårdgivare.

Aktuellt inom diabetesvården i Sörmland

Navigera via vänstermenyn till: "aktuell information".

 

Arbetsbeskrivningar

Nationella diabetesenkäten

Presentation
OBS! Filen behöver visas i presentationsläge för att ljud ska höras. 

Prioriterade mål 2023

Uppföljning av indikatorer primärvård (typ 2 diabetes) i samverkan med Hälsoval

  • Genomförda fotundersökningar - 95 %
  • HbA1c <70 mmol/mol <80 år - 90 %
  • BT < 140/85 – 70 %
  • Rapporterad mikro/makroalbuminuri i NDR– 90 %
  • Rökning – 95 % icke rökare

 

Verksamhetsplanering, mål och uppföljning

 

Lokal arbetsgrupp Diabetes (LAG)

Kontaktuppgifter

(länk fungerar endast inom Regionen)

Uppdaterat: 3 juli 2023
3RU1