Diabetes

Diabetes är en folksjukdom som ökar och kan drabba människor i alla åldrar. För att ge en god och likvärdig personcentrerad diabetesvård till länets medborgare arbetar Region Sörmland och länets kommuner tillsammans utifrån de nationella riktlinjerna.

Regionen och kommunerna är överens om att samverka för en god diabetesvård och kompetensutveckling hos personal som arbetar med diabetes. De riktlinjer som tagits fram av diabetsrådet gäller oavsett vårdgivare.

Vårdrutiner och informationsmaterial

Verksamhetsplanering, mål och uppföljning

Prioriterade mål 2020 - Uppföljning av indikatorer primärvård (typ 2 diabetes) i samverkan med Hälsoval

  • Genomförda fotundersökningar - 95 %
  • HbA1c <70 mmol/mol <80 år - 90 %
  • BT < 140/85 – 70 %
  • Rapporterad mikro/makroalbuminuri i NDR– 90 %
  • Rökning – 95 % icke rökare

Uppdrags- och arbetsbeskrivningar

Kontaktuppgifter

Skyddad adress

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 15 juni 2020
TB1A