Diabetes

Diabetes är en folksjukdom som ökar och kan drabba människor i alla åldrar. För att ge en god och likvärdig personcentrerad diabetesvård till länets medborgare arbetar Region Sörmland och länets kommuner tillsammans utifrån de nationella riktlinjerna.

Regionen och kommunerna är överens om att samverka för en god diabetesvård och kompetensutveckling hos personal som arbetar med diabetes. De riktlinjer som tagits fram av diabetsrådet gäller oavsett vårdgivare.

Aktuellt inom diabetesvården i Sörmland

  • Ny rutin för beställning av medicintekniska produkter för personer med diabetes
  • Automatisk överföring från journal till NDR (Nationella diabetesregistret) via Medrave
  • Digital diabetesutbildning för nydebuterad typ 2 diabetes
  • Patientnära analys av ketoner i blod är nu breddinfört!

Verksamhetsplanering, mål och uppföljning

Prioriterade mål 2020 - Uppföljning av indikatorer primärvård (typ 2 diabetes) i samverkan med Hälsoval

  • Genomförda fotundersökningar - 95 %
  • HbA1c <70 mmol/mol <80 år - 90 %
  • BT < 140/85 – 70 %
  • Rapporterad mikro/makroalbuminuri i NDR– 90 %
  • Rökning – 95 % icke rökare

Uppdrags- och arbetsbeskrivningar

Kontaktuppgifter

Skyddad adress

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 21 september 2020
CHKJ