Diabetessamordnare

Diabetessamordnarnas arbete verkar för en samordnad länsövergripande diabetesvård med syfte att tillgodose likvärdig god diabetesvård oavsett vårdgivare, ålder eller geografiskt boende.

Diabetessamordnarna kan vara "motor" i förbättringsarbeten.

Vi erbjuder praktiskt stöd, handledning och utbildning till vårdcentraler, kliniker och kommunal verksamhet när det gäller diabetesfrågor. Vi riktar oss till både offentliga och privata vårdgivare.

Carina Hansson; Västra länsdelen
e-mail
telefonnr: 070 52 97 543

Krister Gustafsson; Norra länsdelen
e-mail

telefonnr: 016 103166 mex

Monica Berzén; Södra länsdelen
e-mail
telefonnr: 0155 245970

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 23 juni 2020
G4UU