Aktuell information om diabetes

Ny rutin för beställning av medicintekniska produkter för personer med diabetes.

Fr.o.m. den 1/1 2020 ändras beställningsförfarandet av de upphandlade diabetesprodukter vi tidigare beställt från Hjälpmedelscentralen via Websesam.

Beställningarna kommer nu att göras direkt till leverantör via beställningsformulär från Varuförsörjningen.

Information om det nya beställningssättet har gått ut till berörda diabetessjuksköterskor på våra barn- och vuxenkliniker.

 

Automatisk överföring från journal till NDR (Nationella diabetesregistret) via Medrave.

Under året, i regi av Hälsoval, pågår ett arbete att få till stånd en direktöverföring från journal till NDR via Medrave.

VC Stadsfjärden, VC Flen och VC Skiftinge kommer att vara piloter i projektet. Uppstartsmöte äger rum tisdag den 27 aug. Utvärdering planeras till den 10 okt. Om allt fungerar bra, planeras ett breddinförande i hela Primärvården till i början av 2020.

Anna Berglin projektledare Hälsoval informerar verksamhetscheferna under oktober månad. Information om projektet ges även på årets Diabetesforum i Katrineholm den 24 okt.

 

Digital diabetesutbildning för nydebuterad typ 2 diabetes

Ett arbete pågår i Sörmland att via "Stöd och behandling" kopplat till 1177 ta fram en digital diabetesutbildning för personer som är nydiagnostiserade med typ 2 diabetes. Detta är tänkt som ett komplement till den information/undervisning om sjukdomen som diabetessjuksköterskor lämnar vid besöken på vårdcentralerna. Det kommer inte att ersätta något av den undervisningen, men ger patienterna en möjlighet att hemma vid sin dator repetera informationen.

Innehållet i utbildningen är framtaget av projektledare Maria Fabjan-Snickars diabetessjuksköterska och enhetschef på VC Torshälla, i samarbete med diabetessamordnarna. Pilotvårdcentralerna VC Ekensberg, VC Linden, VC Torshälla och VC Mäster Olof kommer igång och provar utbildningen under hösten 2019.

 

Patientnära analys av ketoner i blod är nu breddinfört!

Med start sommaren 2018 har Diabetesprocessen i samarbete med UNILAB infört ett PNA-instrument för analys av ketoner i blodet. Mätinstrumenten kommer att finnas på samtliga vårdcentraler samt utvalda enheter på våra tre sjukhus.

Syftet med detta är att få bättre stöd för en säkrare bedömning av allvarlighetsgraden vid högt blodsocker hos diabetiker, kända eller odiagnosticerade, samt att monitorera behandlingen vid ketoacidos.

Informationsbroschyr till personal som tolkar värden från blodketonmätning - Akuta tillstånd vid diabetes

Diasend på vårdcentraler

Ett pilotprojekt pågår sedan april/maj fram till i mitten av oktober 2019 för att införa Diasend på våra vårdcentraler.

Diasend är ett webbaserat verktyg för analys av data från blodsockermätare och FGM. På kliniker kan man även ladda ner data från insulinpumpar.

Under projekttiden har vårdcentralerna tillgång till Diasend för nerladdning av samtliga upphandlade modeller av blodsockermätare och FGM.

 

Diabetesrådet

Nästa möte torsdag 22/10 kl. 09.00-12.30 kallelse skickas
till rådets medlemmar

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 14 september 2020
ZTV2