Närvård

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig , såväl geografiskt som tidsmässigt. Regionens hälso- och sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och patientorganisationer.

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov. Exempel på sådana grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka i alla åldrar, psykiskt funktionshindrade och personer i livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa.

Nyhet! Läs Maj Roms sammanfattning av Sörmlands arbete så här långt 15 år med närvård i Sörmland (pdf)

Närvårdsstruktur
Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunenernas vård och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. Samverkansstruktur för närvård beskrivs i bild och text om du går in på sidan "Struktur för närvårdsamverkan" i vänstermarginalen.

Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt.Forskning och Utveckling i Sörmland (FoU i Sörmland), kommunernas och regionens  gemensamma FoU, arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och regionens verksamheter. FoU i Sörmland samarbetar med Mälardalens högskola, Centrum för klinisk
forskning , Primärvårdens forskning- och utvecklingsenhet/PrimUS.

www.fou.sormland.se

Information om råden

Om samverkan inom närvården. Råden administreras av FoU i Sörmland. På FoU i Sörmlands hemsida hittar du information om råden, material samt eventuella utbildningar http://www.fou.sormland.se/rad/

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 3 juli 2020
XZP3