Nära vård och hälsa i samverkan

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig , såväl geografiskt som tidsmässigt. Regionens hälso- och sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och patientorganisationer.

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov. Exempel på sådana grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka i alla åldrar, psykiskt funktionshindrade och personer i livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa.

Sörmland har under många år arbetat på att utveckla samverkan mellan kommun er och region Läs Maj Roms sammanfattning av Sörmlands arbete så här långt 15 år med närvård i Sörmland (pdf)

 

Struktur för närvårdssamverkan

NSV Länsgemensama styrgruppen Beredningsgrupper Norra länsdelen Södra länsdelen Västra länsdelen

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 20 mars 2024
QGEX