Närvård

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig , såväl geografiskt som tidsmässigt. Regionens hälso- och sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och patientorganisationer.

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov. Exempel på sådana grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka i alla åldrar, psykiskt funktionshindrade och personer i livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa.

Sörmland har under många år arbetat på att utveckla samverkan mellan kommun er och region Läs Maj Roms sammanfattning av Sörmlands arbete så här långt 15 år med närvård i Sörmland (pdf)

Närvårdsstruktur
Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunenernas vård och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. Även privata aktörer med avtal med region och kommuner erbjuds möjlighet till samverkan.
Samverkansstruktur för närvård beskrivs här i  i bild (pdf)

Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt.Forskning och Utveckling i Sörmland (FoU i Sörmland), kommunernas och regionens  gemensamma FoU, arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och regionens verksamheter. FoU i Sörmland samarbetar med Mälardalens högskola, Centrum för klinisk
forskning , Primärvårdens forskning- och utvecklingsenhet/PrimUS.

www.fou.sormland.se

Information om råden

Om samverkan inom närvården. Råden administreras av FoU i Sörmland. På FoU i Sörmlands hemsida hittar du information om råden, material samt eventuella utbildningar http://www.fou.sormland.se/rad/

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 13 juni 2023
RTDB