Nu inför vi den reviderade utskrivningsprocessen!

För att öka patientsäkerheten när en patient skrivs ut har processen vid utskrivning reviderats. Den börja gälla 15 maj.

Syftet med förändringen är att synliggöra varje vårdenhets ansvar och förbättra samverkan mellan vårdnivåer och mellan kommun och region.

Vad är nytt?

  • Vi utgår ännu tydligare från individens behov. Därför är färgprocesserna borttagna.
  • Vi gör en risk- och konsekvensanalys vid vissa utpekade tillfällen, och när någon identifierar en risk.
  • Vi tydliggör kraven för när en patient är redo att skrivas ut (hemgångsklar).

Så förbereder du dig och din enhet inför 15 maj

Närmsta chef är ansvarig för att organisera så alla medarbetare som är en del i processen vid utskrivning lär sig den nya processen innan 15 maj 2024. Alla berörda medarbetare ska:

  1. var för sig genomföra instruktions- och introduktionsfilm samt orientera sig praktiskt i utskrivningsprocessen i verktyget 2c8.
  2. i lokala grupperingar, med andra yrkesfunktioner och/eller i samverkan med annan huvudman, orientera sig i verktyget 2c8 där utskrivningsprocessen är beskriven i ett flöde, som ett gemensamt lärtillfälle.

Introduktionsfilm utskrivningsprocessen kan ses av regionens medarbetare på Kompetensportalen också.

Vad säger lagen?

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar in- och utskrivningsprocessen och syftar till en god, snabb och säker utskrivning. För att det ska ske behöver berörda enheter samverka tillsammans och med den enskilde.

Material

Affisch (pdf) för att uppmärksamma implementeringen av den nya utskrivningsprocessen.

Lag och dokument som reglerar vår samverkan vid utskrivning

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 21 mars 2024
NERF