Akut vård

Lokalt programområde (LPO) Akut vård

Ordförande för programområdet är Niklas Sandström, läkare och enhetschef på akuten MSE.

Minnesanteckningar LPO Akut vård

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Lokal arbetsgrupp Primärvård - Akutmottagning
Samverkansrutin är under arbete och kommer publiceras under "SAMS" hösten 2024.

Vårdförlopp Sepsis

LÄNK till nationell sida Kunskapsstyrning

Uppdaterat: 3 juli 2024
P3WH