Medicinska områden

Samtliga nedanstående programområden är nationellt framtagna. I Sörmland är arbetet påbörjat och flera lokala programområden är bildade och arbetet med uppstarter beräknas pågå även under 2020.

I en del programområden kan ni hitta information om befintliga vårdprocesser inom Region Sörmland.

Uppdaterat: 22 maj 2020
GHRS