Vaccination mot pneumokocker

Risken att drabbas av pneumokockinfektion är större hos barn under 2 år och personer över 65 år och hos personer med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd.

Vaccination mot pneumokocker ingår i barnvaccinationsprogrammet. I Sörmland erbjuds även kostnadsfri vaccination mot pneumokocker till personer över 65 år och riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medicinsk rutin

Mer om pneumokockvaccination

Uppdaterat: 26 april 2024
M1VZ