Pneumokockinfektion (invasiv)

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen. Kontrollera om patienten är vaccinerad mot pneumokocker och med vilket vaccin. Ovaccinerade patienter rekommenderas vaccin mot pneumokocker när infektionen är utläkt.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning

Ingen smittspårning krävs.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Vaccination

> Vaccination mot pneumokocker

Mer om pneumokockinfektion

Uppdaterat: 22 mars 2024
B4UU