Blodsmitta (stick- och skärskador)

Medicinska rutiner kring blodsmitta

Blodsmitta och uppmärksamhetssymbol i patientens journal

Uppmärksamhetssymbolen i patientens journal ska INTE märkas hos patienter med blodsmitta såsom hepatit B, hepatit C eller hiv. Detta gäller enligt ledningsbeslut i Region Sörmland från 2018 "Dokumentation av Uppmärksamhet i NCS Cross", LS-LED18-1205-1, som baserades på direktiv från Socialstyrelsen hösten 2017. Om en patient sedan tidigare har blodsmitta dokumenterat i Uppmärksamhetssymbolen ska denna information tas bort vid första möjliga tillfälle.

> Uppmärksamhetsinformation (Socialstyrelsen)

Mer om blodsmitta

Uppdaterat: 9 november 2023
GRXJ