Hiv

Hiv är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Hivinfektion orsakas av humant immunbristvirus som är ett så kallat retrovirus. Några veckor efter smittillfället får den som smittats av hiv en primärinfektion som för en del personer kan ge symtom. Symtomen är oftast lindriga och snabbt övergående med en period av feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och ibland även utslag. Det kan sedan dröja flera år från smittillfället tills man får sjukdomssymtom. Sjukdomsbilden i den senare fasen beror framför allt på att andra infektionssjukdomar, som man får på grund av att hiv angriper och bryter ned immunförsvaret.

Hiv kan överföras sexuellt vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag, om den infekterade personen inte är behandlad för hiv. Man kan också få hiv om man delar spruta, via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Modern läkemedelsbehandling mot hiv är mycket effektiv och gör att virusnivåerna blir omätbara. De flesta patienter med en känd hiv har en välbehandlad infektion vilket innebär att de inte är smittsamma.

Behandlande läkares ansvar

  • Vid positivt screeningprov för hiv kontakta alltid infektionsjour (tfn 016-10 52 22) för omedelbar bedömning och uppföljning. Skriv remiss till och ge patienten tid för besök på infektionsmottagningen MSE. Informera patienten om det positiva provet som behöver verifieras med nytt prov innan säker diagnos.
  • Infektion sköter fortsatt handläggning inkl. ny provtagning och information till patienten om hiv-diagnos, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad.
  • Infektionskliniken ansvarar för förhållningsregler, smittspårning och smittskyddsanmälan.

Mer om Hiv

Uppdaterat: 18 april 2024
T3MN