Hepatit B

Hepatit B är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Alla patienter ska remitteras till Infektionsmottagningen MSE. Vid akut hepatit B kontakta infektionsjour (tfn 016-105222).

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.

Smittspårning

Kontrollera hepatit B-serologi på sexuella partners och eventuella familjemedlemmar. Om kontakter är utan immunitet, ta ställning till postexpositionsprofylax och vaccination.

Akut hepatit B

  • Sök smittkälla max 6 månader bakåt i tiden.
  • Vilka kan ha utsatts för smitta tre månader bakåt i tiden? Kalla dessa för provtagning och ta ställning till postexpositionsprofylax inkl. ev. immunoglobulin samt snabbvaccination.
  • Erbjud så snart som möjligt vaccination till familjemedlemmar och sexualpartners.
  • Vaccinationen är kostnadsfri för samtliga kontakter.

Kronisk hepatit B

  • Provtagning av partners, familjemedlemmar och övriga som kan ha varit utsatta för smitta.
  • Om någon kontakt är HBsAg-positiv blir denna patient föremål för ny smittspårning.
  • Vaccination med Engerix-B erbjuds alla som saknar immunitet mot hepatit B.
  • Vaccinationen är kostnadsfri för samtliga kontakter.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Klinisk anmälan bör innehålla känd eller misstänkt smittväg och ev. smittland.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit B är kostnadsfria för patienten.

Förskola och hepatit B

Innan start i förskola ska övriga barn och personalen i förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination, vilket behöver planeras. Det är därför viktigt att vårdnadshavare i god tid innan barnet ska börja i förskola informerar behandlande läkare som i sin tur informerar Smittskydd Sörmland.

Graviditet och hepatit B

Provtagning

> Hepatit B-virus serologi (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad hepatit B (Smittskyddsläkarföreningen) (översättning finns på flera språk)

Vaccination

> Vaccination mot hepatit B

Uppdaterat: 27 oktober 2023
G28J