Hepatit C

Hepatit C är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Nedanstående gäller endast patienter som är HCV-RNA/HCV-Ag positiva.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit C, inklusive hur det smittar och att det finns bra behandling - se smittskyddsblad för läkare. Alla patienter ska remitteras till Infektionsmottagningen MSE. Vid misstanke om akut hepatit C, kontakta infektionsjour (tfn 016-105222).

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

  • Erbjud sexualpartners provtagning.
  • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barnen.
  • Om hepatit C konstateras hos barn provtas modern (om hon inte redan har känd hepatit C).
  • Akut hepatit C smittspåras 3 månader bakåt.
  • Om det finns misstanke om sjukvårdsassocierad smitta i Sverige (detta är extremt ovanligt), ring Smittskydd Sörmland.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Klinisk anmälan bör innehålla känd eller misstänkt smittväg. Ange om patient inte har kunnat nås för att få information sin diagnos (se Smittskyddsanmälan och Sminet/Anmälan av paragrafärenden).

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit C är kostnadsfria för patienten.

Provtagning

För riskgrupper osm bör erbjudas testning för hepatit C, se nedan.

> Hepatit C-virus serologi (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad hepatit C (Smittskyddsläkarföreningen)

Mer om hepatit C

Uppdaterat: 18 april 2023
YUPG