Hepatit C

Hepatit C är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Nedanstående gäller endast patienter som är HCV-RNA/HCV-Ag positiva.

Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern. I över hälften av fallen får patienten en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av virus under lång tid, kanske hela livet. En del av de kroniska bärarna utvecklar så småningom levercirrhos (skrumplever) eller levercancer.

Hepatit C överförs genom att smittsamt blod kommer in i blodbanan på en annan person. Detta kan ske via orena injektionssprutor eller, i sällsynta fall, via sår på hud eller slemhinnor. Smitta vid samlag eller från en gravid kvinna till sitt barn är ovanligt, men kan förekomma.

Nästan alla patienter med hepatit C kan idag botas med läkemedelsbehandling. Det är därför viktigt att alla nyupptäckta fall, och även kända fall som av någon anledning tappat kontakten med vården, remitteras till infektionskliniken för behandling.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om hepatit C, muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar och att det finns en effektiv botande behandling - se smittskyddsblad.
  • Förhållningsregler.
  • Smittskyddsanmälan.
  • Remittera alla nyupptäckta fall till infektionskliniken för uppföljning, smittspårning och behandling.
  • Vid misstanke om akut hepatit C, kontakta infektionsjour, tfn 016-10 52 22.

Mer om hepatit C

Uppdaterat: 18 april 2024
UNTS