ESBL-bildande bakterier

ESBL är enligt smittskyddslagen anmälningspliktig för laboratorier.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Louise Rushton Berg

ESBL (extended spectrum betalactamases) är en grupp enzymer hos Enterobacterales (tarmbakterier), vanligen E. coli och Klebisella, som bryter ner både penicilliner och cefalosporiner. ESBL medför också ofta multiresistens mot andra antibiotikagrupper. Bärarskap i tarmen ger inga symtom. ESBL-producerande Enterobacterales kan orsaka samma infektioner som andra bakterier från tarmen, som exempelvis urinvägsinfektion eller sepsis. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, exempelvis via händer, ytor och föremål.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om ESBL, både muntligen och skriftligen - se smittskyddsblad.
  • Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om ESBL-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Märk journalen med smitta ESBL.
  • De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. Vid pågående infektion och behov av antibiotika, rådgör vid behov med infektionsläkare.

MER om ESBL-bildande bakterier

Uppdaterat: 18 april 2024
8X34