ESBL-bildande bakterier

ESBL är enligt smittskyddslagen anmälningspliktig för laboratorier.

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier inom gruppen Enterobacteriaceae kan bära på, vanligen E.coli eller Klebsiella. ESBL kan bryta ned flera av de antibiotika som vanligtvis kan användas för behandling av exempelvis urinvägsinfektioner. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, det vill säga via händer, ytor och föremål.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Louise Rushton Berg

Medicinskt omhändertagande

  • Meddela patienten provsvaret. Ge information om ESBL både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
  • Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om ESBL-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Märk journalen med ESBL.
  • De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. Vid pågående infektion och behov av antibiotika, rådgör vid behov med infektionsläkare.

Provtagning

> MRB-screening (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad ESBL (Smittskyddsläkarföreningen) 

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar. 

Vårdhygien

Avskrivning av ESBL-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av ESBL kan variera från månader till år. Riktlinjer för avskrivning av ESBL-bärarskap finns för närvarande inte.

Uppdaterat: 8 maj 2023
UTU6