ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)

ESBLcarba är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier inom gruppen Enterobacteriaceae kan bära på, vanligen E.coli eller Klebsiella. ESBLcarba kan bryta ned penicilliner och cefalosporiner. ESBLcarba kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten vid infektioner med ESBL-bakterier. Detta innebär att ESBLcarba är höggradigt resistent. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, det vill säga via händer, ytor och föremål.

Handläggande sjuksköterska: Louise Rushton Berg

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

  • Meddela patienten provsvaret. Ge information om ESBLcarba både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
  • Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om ESBLcarba-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Vid nyupptäckt fall av ESBLcarba i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast vårdhygien.
  • Märk journalen med ESBLcarba.
  • De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. Vid pågående infektion och behov av antibiotika, rådgör vid behov med infektionsläkare.
  • Remittera patienten till Infektionsmottagningen MSE för uppföljning.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vård och omsorg görs. Samtliga nyupptäckta fall skall rapporteras och smittspåras i samråd med vårdhygien.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Provtagning

> MRB-screening (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad ESBLcarba (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Vårdhygien

Avskrivning av ESBLcarba-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av ESBLcarba kan variera från månader till år. Riktlinjer för avskrivning av ESBLcarba-bärarskap finns för närvarande inte.

Uppdaterat: 21 april 2023
U6BK