ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)

ESBLcarba är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande sjuksköterska: Louise Rushton Berg

ESBLcarba (extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet) är en grupp enzymer hos Enterobacterales (tarmbakterier) som bryter ner både penicilliner, cefalosporiner och antibiotika av klassen karbapenemer, till exempel imipenem och meropenem. Detta innebär att ESBLcarba är höggradigt resistent. ESBLcarba medför också ofta multiresistens mot andra antibiotikagrupper. Bärarskap i tarmen ger inga symtom. ESBLcarba-producerande Enterobacterales kan orsaka samma infektioner som andra bakterier från tarmen, som exempelvis urinvägsinfektion eller sepsis. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, exempelvis via händer, ytor och föremål.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om ESBLcarba, både muntligen och skriftligen - se smittskyddsblad.
  • Informera patienten noggrant om vikten av att informera om ESBLcarba-bärarskapet när antibiotikabehandling är aktuell, inför slutenvård eller inför avancerad poliklinisk behandling.
  • Märk journalen med smitta ESBLcarba.
  • Vid nyupptäckt fall av ESBLcarba i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast vårdhygien.
  • De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. Vid pågående infektion och behov av antibiotika, rådgör vid behov med infektionsläkare.
  • Remittera patienten till Infektionsmottagningen MSE för uppföljning.

Mer om ESBLcarba-bildande tarmbakterier

Uppdaterat: 18 april 2024
C8TV