Vankomycinresistenta enterokocker (VRE)

VRE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

VRE är enterokocker som blivit resistenta mot vankomycin. Enterokocker är bakterier som normalt förekommer i tarmen. Vankomycin är ett antibiotikum som används vid svåra infektioner orsakade av bland annat enterokocker. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, det vill säga via händer, ytor och föremål.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Louise Rushton Berg

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

  • Ge patienten information om VRE muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  • Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård samt kommunal vård) om VRE-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Märk journalen med VRE.
  • De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. Vid pågående infektion och behov av antibiotika, rådgör vid behov med infektionsläkare.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Samtliga nyupptäckta fall skall rapporteras och smittspåras i samråd med vårdhygien.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Provtagning

> MRB-screening (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad VRE (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Vårdhygien

Avskrivning av VRE-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av VRE varierar sannolikt från månader till år. Riktlinjer för avskrivning av VRE-bärarskap finns för närvarande inte.

Uppdaterat: 28 februari 2024
EXB8