Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Läs alltid avsnittet om Cytostatika, cytotoxiska läkemedel i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Instruktion om handskar vid cytostatikahantering finns i Läkemedelshantering i Sörmland.

Kontakta aktuell Onkologmottagning för information vid behov.

 

Uppdaterat: 5 maj 2022
UGB1