Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Läs alltid avsnittet om Cytostatika, cytotoxiska läkemedel i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Kontakta aktuell Onkologmottagning för information vid behov.

 

Uppdaterat: 14 december 2018
5VM3