Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Cytostatika, cytotoxiska läkemedel först.

För mer information se:

  • Region Sörmlands avfallshandbok Rätt hantering, under rubriken Kasserade läkemedel/Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall, för skydds- och hanteringsinstruktioner där cytostatikabehandling administreras och kasseras
  • Läkemedelshantering i Sörmland för instruktion om handskar vid cytostatikahantering

Kontakta aktuell onkologmottagning för information vid behov.

 

Uppdaterat: 4 januari 2024
HY1T