Basala hygienrutiner och klädregler

Läs alltid avsnittet om Basala hygienrutiner och klädregler i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

På Smittskydd och vårdhygiens hemsida "Basala hygienrutiner " hittar du information om bland annat:

  • Basala hygienrutiner
  • Självskattning
  • Instruktionsfilmer
  • Att använda handskar rätt
  • Utbildningsmaterial
  • Information om e-utbildningar

 

 

Uppdaterat: 11 december 2019
TKRR