Lumbalpunktion

Läs alltid avsnittet om Lumbalpunktion i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 11 december 2019
DBRX