Lumbalpunktion

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Lumbalpunktion först.

För mer information se:

  • Region Sörmlands avfallshandbok Rätt hantering för omhändertagande av använt material
  • anvisningar.se för provtagningsmaterial samt vilken mängd likvor som krävs för analysen

 

Uppdaterat: 29 juni 2022
D85J