Smitta och smittspridning

Läs alltid avsnittet om Smitta och smittspridning i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Läs mer på Smittskydd och vårdhygiens hemsida.

 

Uppdaterat: 20 januari 2022
1GFA