Smitta och smittspridning

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Smitta och smittspridning först.

Lokala anvisningar

Läs mer på Smittskydd och vårdhygiens hemsida.

 

Uppdaterat: 20 juni 2022
8B3M