Trakeostomi

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Trakeostomi först.

Läs även ämnesområdet Sugning av luftvägar i Vårdhandboken.

Relaterad information

För mer information, Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård 2021 samt checklista och fickkort angående vuxna, se Löf | Rekommendationer och råd (lof.se)

För information angående barn, se Vårdprogram för barn med trakealkanyl på https://aol.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/24/2020/07/trakeostomi.pdf

 

Uppdaterat: 12 februari 2024
4QGS