Trakeostomi

Läs alltid avsnittet om Trakeostomi i  Vårdhandboken först.

Läs även avsnittet Sugning av luftvägar i Vårdhandboken.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare.

Relaterad information

Medicinsk rutin Öron- näsa- halskliniken - ÖNH - Rutin transport av patient som är trakeotomerad eller laryngektomerad

För mer information, Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård 2021 samt checklista och fickkort angående vuxna, se Löf | Rekommendationer och råd (lof.se)

För information angående barn, se Vårdprogram för barn med trakealkanyl på https://aol.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/24/2020/07/trakeostomi.pdf

 

Uppdaterat: 8 oktober 2021
21CY