Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar först.

hjälpmedelscentralens hemsida hittar du bland annat information om förskrivning och sortiment.

Avseende rengöring och desinfektering av hjälpmedel hänvisas till tillverkares anvisningar och eventuella medicinska rutiner/anvisningar inom respektive verksamhet.

 

Uppdaterat: 20 maj 2022
UKWM