Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Läs alltid avsnittet om Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Avseende rengöring och desinfektering av hjälpmedel hänvisas till tillverkares anvisningar och eventuella medicinska rutiner/anvisningar inom respektive verksamhet.

Uppdaterat: 11 oktober 2021
KSR6