Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Läs alltid avsnittet om Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 10 december 2019
CZN6