Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar först.

För mer information se:

Avseende rengöring och desinfektering av hjälpmedel hänvisas till tillverkares anvisningar.

 

Uppdaterat: 29 juni 2022
15UF