Desinfektionsapparatur

Läs alltid avsnittet om Desinfektionsapparatur i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Kontakta Smittskydd och vårdhygien  för mer information.

 

Uppdaterat: 11 december 2019
NQ4P