Urininkontinens

Läs alltid avsnittet om Urininkontinens i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 2 oktober 2019
VRKX