Urininkontinens

Läs alltid avsnittet om Urininkontinens i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 25 januari 2020
WPN5