Urininkontinens

Läs alltid avsnittet om Urininkontinens i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 20 maj 2021
UW3C