Städning, rengöring

Läs alltid avsnittet om Städning, rengöring i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 • Städning inkl lathund gul och grön (pdf)
  -Städrutiner
  -Ansvar
  -Grundläggande regler vid städning
  -Punktdesinfektion
  -Städning av vårdsal/mottagningsrum
  -Städning av hygienutrymme i vårdmiljö
  -Slutstädning vårdsal
  -Slutstädning hygienutrymme
  -Slutlig smittstädning
  -Städning av avdelningskök
  -Städning av desinfektionsrum
  -Referenser
   
 • Lathund för slutlig smittstädning - vårdpersonal (gul)
 • Lathund för slutlig smittstädning - lokalvården (grön)

Se även Smittskydd och vårdhygiens hemsida:

 

 

Uppdaterat: 13 december 2019
Z55C