Blodprov, kapillär provtagning

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Blodprov, kapillär provtagning först.

För mer information se:

  • Barnklinikens rutiner för provtagning på barn under ett år
  • Region Sörmlands avfallshandbok Rätt hantering, under rubriken Skärande/stickande smittförande avfall, för hantering av använd lansett
  • anvisningar.se

 

Uppdaterat: 4 januari 2024
FCQ5