Nutrition, enteral

Läs alltid avsnittet om Nutrition, enteral i  Vårdhandboken först.

Beträffande hygienanvisningar gällande förvaring och hantering av industritillverkade sondnäringar se Egenkontrollprogram Sörmland på respektive enhet.

 

Uppdaterat: 13 januari 2022
4YWF