Nutrition, enteral

Läs alltid avsnittet om Nutrition, enteral i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt.
    Vårdhandboken gäller tillsvidare.
Uppdaterat: 10 december 2019
XXDD