Avfall, farligt

Läs alltid avsnittet om Avfall, farligt i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Avfallshandbok för Landstinget Sörmland

Rätt hantering 2018

Innehållsförteckning:

Ansvar för Rätt Hantering
A-D (Avfallsslagslista)
E-M (Avfallsslagslista)
O-Ö (Avfallsslagslista)
Brännbart avfall
Kasserade läkemedel
Utrustning, etiketter och tillbehör
Länkar; lagstiftning, organisationer
Nyttiga länkar
Farosymboler
Sortering av förpackningar som innehållit farligt avfall

Uppdaterat: 10 december 2019
EEPN