Delegering och ansvar

Läs alltid avsnittet om Delegering och ansvar i Vårdhandboken först.

Relaterad information

Uppdaterat: 13 december 2019
W53Z