Nutrition, enteral

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Nutrition, enteral först.

För mer information se:

  • Egenkontrollprogram Sörmland på respektive enhet beträffande hygienanvisningar gällande förvaring och hantering av industritillverkade sondnäringar 

 

Uppdaterat: 4 januari 2024
CHC8