Smitta och smittspridning

Läs alltid avsnittet om Smitta och smittspridning i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

 

Uppdaterat: 18 december 2018
NPPE