Oxygenbehandling

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Oxygenbehandling först.

I Region Sörmland gäller Kvalitetsmanual för hantering av gaser.

För mer information se:

Bytesfrekvens:
Om tillverkarens bruksanvisning inte anger annat ska näsgrimma, mask och förlängningsslang för oxygenbehandling är patientbundna och ska bytas om de är synligt förorenade eller trasiga.

 

Uppdaterat: 24 augusti 2022
HM45