Legionella, förebyggande åtgärder

Läs alltid avsnittet om Legionella, förebyggande åtgärder i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 Legionella prevention - Mer info på Smittskydd och vårdhygiens hemsida.

 

Uppdaterat: 14 december 2018
56ND