Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Ren och steril rutin utanför operationsenheter först.

För mer information se Smittskydd och vårdhygiens hemsida:

 

Uppdaterat: 20 mars 2023
3PT7