Blodburen smitta

Läs alltid avsnittet om Blodburen smitta i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Var god se avsnittet för lokal anvisning gällande:

 

Uppdaterat: 14 december 2018
GYKS