SGLT2-hämmare och deras plats i terapin

Föreläsningsserie med experter inom tre olika områden (diabetes, njurar och hjärta/kärl) samt hälsoekonomi anordnas av Sjukvårdsregion Mellansverige​.
Se inbjudan

​Registrera dig till föreläsningarna i god tid. Efter registrering får du en mötesbokning i din kalender med en länk för att delta i föreläsningen.

Om du redan nu har en fråga till kommande föreläsning, skicka in den i förväg på
sms 070-903 204 1500.

Alla är välkomna att delta oavsett region! 

Måndag 29 april kl. 15.00 - 17.00 

​Diabetes
Stefan Jansson, distriktsläkare, Region Örebro län​

Stefan Jansson är sedan 1989 verksam som specialist inom allmänmedicin och medicine doktor i Region Örebro län och Brickebackens vårdcentral i Örebro. Klinikarbetet kombineras med forskning, framförallt på typ 2-diabetes. Stefan är ordförande i Läkemedelskommitténs expertgrupp för diabetes, endokrinologi, obesitas, vitaminer och osteoporos.
Presentation Typ 2-diabetes med fokus på SGLT2-hämmare och glukossänkning pdf

Diabetes – glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes - Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) pdf

Njurar
Torbjörn Linde, njurspecialist, Region Uppsala​

Torbjörn Linde är docent och överläkare vid Akademiska sjukhusets njursektion. Han är också ordförande för läkemedelskommittén i region Uppsala.
Presentation SGLT2-hämmare vid njursjukdom pdf

Hjärta/kärl
Frieder Braunschweig, hjärtspecialist, Region Stockholm​

Frieder Braunschweig är överläkare och professor i kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hans kliniska och forskningsintressen ligger inom arytmier och hjärtsvikt. Frieder är sedan 2010 medlem i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar och en av författarna till LOK´s regiongemensamma rekommendationer för läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt.
Presentation SGLT2-hämmare vid hjärt-kärlsjukdom pdf

Inspelad föreläsning SGLT2-hämmare och deras plats i terapin inom diabetes, njursvikt och hjärtsvikt video

Tisdag 7 maj kl. 10.00 - 11.00

Experterna diskuterar och svarar på frågor från föreläsningen den 29 april ​

Ovanstående föreläsare samt Gustaf Befrits, ​hälsoekonom, Region Stockholm​

Gustaf Befrits har en examen i nationalekonomi från Lunds Universitet och en magister i hälsoekonomi från Karolinska Institutet. Gustaf arbetade under 10 år inom läkemedelsindustrin, därefter 5 år som hälsoekonom på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Sedan 2013 arbetar Gustaf på läkemedelsenheten på Region Stockholm och sedan 2015 är han också ledamot och rådgivare i NT-rådet med fokus på hälsoekonomi.

Patientinformation medicinering med SGLT2-hämmare

Patientinformation Region Sörmland
Patientinformation Region Örebro län

Uppdaterat: 5 juni 2024
W5QS