Ledamöter och expertgrupper i Läkemedelskommittén

Läkemedelskommitténs ledamöter

Lars Steen, ordförande, överläkare Läkemedelskommittén
Björn Lundahl, informationsläkare, Läkemedelskommittén
Sara Ullskog Frost, informationsläkare (10 %), distriktsläkare Hälsovalsstaben 
Maria Nordqvist, informationsapotekare/sekreterare Läkemedelskommittén
Rim Alfarra, leg. apotekare, samordnare klinisk farmaci Läkemedelskommittén
Agneta Schultz, leg. apotekare, kvalitetsansvarig läkemedelsförsörjning, Läkemedelskommittén
Rickard Kaugesaar, leg. apotekare, ansvarig dosdispenserade läkemedel, Läkemedelskommittén
Florim Delijaj, chefsläkare, Patientsäkerhetsenheten
Tomas Ljungberg, docent Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett
Adrian Press, överläkare Barn- och ungdomskliniken, Mälarsjukhuset
Ulla Eurenius, sjuksköterska HIA Medicinkliniken, Mälarsjukhuset
Kjell-Ola Engman, hälsoekonom Nyköping
Ann-Britt Sundin, MAS Strängnäs Kommun

Sammankallande i expertgrupper

Allergi och andningsvägar - Per Westberg, ST-läkare, VC Strängnäs

Endokrinologi/diabetologi - Lars Steen, överläkare, Läkemedelskommittén

Gynekologiska sjukdomar - Ingvar Ek, överläkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

Hemostas - Vakant, vid frågor kontakta Björn Lundahl, info.läkare

Hjärt-/kärlsjukdomar - Stefan Pettersson, överläkare, HIA Mälarsjukhuset

Hudsjukdomar - Sol-Britt Lonne-Rahm, verksamhetschef, Hudkliniken Sörmland

Läkemedelshantering - Florim Delijaj, chefsläkare, Patientsäkerhetsenheten

Mag-/tarmsjukdomar - Vakant, vid frågor kontakta Björn Lundahl, info.läkare

Neurologiska sjukdomar - Anna-Karin Wärme, överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Psykiatriska sjukdomar - Tomas Ljungberg, docent, Psykiatriska kliniken Nyköpings lasarett

Smärta och rörelseorganens sjd - Pernilla Ackermark, överläkare, Smärtmottagningen Nyköpings lasarett

Strama - Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Smittskydd Mälarsjukhuset

Tandvårdskommittén - Birgitta Käll Gustafsson, privattandläkare, Carolinakliniken Strängnäs

Tumörsjukdomar - Carina Larsson, sjuksköterska, Onkologkliniken Mälarsjukhuset

Undernäring - Anna Berglund, enhetschef Dietistmottagningen MSE, Paramedicin Sörmland

Vaccin - Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Smittskydd och Vårdhygien Sörmland

Vätskor och nutrition - Karin Frisell, överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset

Äldre och läkemedel samt kognitiv sjukdom - Marie Holmberg-Clausen, överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Ögonsjukdomar - Anne Silfverskiöld, överläkare, Ögonkliniken Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 11 mars 2021
J2YJ