Ledamöter och expertgrupper i Läkemedelskommittén

Läkemedelskommitténs ledamöter

Överläkare Lars Steen, ordförande Läkemedelskommittén och chef Läkemedelscentrum

Distriktsläkare Björn Lundahl, informationsläkare Läkemedelscentrum

Distriktsläkare Hannelore Musch, informationsläkare Läkemedelscentrum

Distriktsläkare Sara Ullskog Frost, Hälsovalsstaben 

Apotekare Sara Hed, sekreterare Läkemedelskommittén och informationsapotekare Läkemedelscentrum

Apotekare Rim Alfarra, samordnare klinisk farmaci Läkemedelscentrum

Apotekare Agneta Schultz, kvalitetsansvarig läkemedelsförsörjning Läkemedelscentrum

Verksamhetschef Marie Björnstedt Bennermo, Patientsäkerhetsenheten

Barnläkare Josefin Cosmo, Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Sjuksköterska Ulla Eurenius, HIA Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Hälsoekonom Kjell Ola Engman, Regiondirektörsstaben 

MAS Cecilia Lindh, Eskilstuna Kommun

MAS Fredrik Landeblad Oxelösunds Kommun

Expertgrupper

Läkemedelshantering - Florim Delijaj, chefsläkare, Patientsäkerhetsenheten

Undernäring - Anna Berglund, enhetschef Dietistmottagningen MSE, Paramedicin Sörmland

Vaccin - Malin Enarsson, smittskyddsläkare, Smittskydd och Vårdhygien Sörmland

Vätskor och nutrition - vakant

Uppdaterat: 24 juni 2024
4DDJ