Aktuellt läkemedelskommittén

Reviderad upplaga av broschyren Sov gott - en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre.

Sov gott är reviderad på uppdrag av regional samverkansgrupp, läkemedel i Uppsala-Örebroregionen.

Länk till Sov gott

 • 2 april 13:12

  Information om justeringar av akut- och buffertläkemedel

  Giltighetstid för akut-och buffertläkemedelssortimentet förlängs med ett år och gäller till och med 2021. En mindre uppdatering av läkemedelssortimentet görs för antihistamin och adrenalinpenna.

 • 28 januari 13:39

  Tiacur avregistreras   2020-02-19

  Läkemedelsverket har enligt beslut den 13 januari 2020 beslutat att avslå en ansökan om förnyat godkännande för Tiacur på grund av att det innehåller ett hjälpämne, klorbutanol, som visats kunna ge toxiska biverkningar. Tiacur kommer därför att sluta säljas. Tiacur användes för behandling av tillstånd med brist på tiamin (vitamin B1), till exempel vid malabsorption, anorexi eller alkoholberoende/abstinens. Det finns med i Region Sörmlands Reklista.

 • 28 januari 13:36

  Reviderad upplaga av broschyren Sov gott

 • 24 januari 13:15

  Ny tjänst på Fass visar restnoteringar

  Den 11 februari 2020 lanserar Fass en ny tjänst som ska visa om ett läkemedel är restnoterat. Informationen kommer också visa Läkemedelsverkets råd om alternativa behandlingsmöjligheter.

 • 22 augusti 12:53

  Restnotering gällande Mianserin Mylan, filmdragerad tablett

 • 2 juli 10:58

  Skypeföreläsningar hösten 2019

 • 27 juni 15:00

  Brist på Fragmin

  Vägledning med anledning av restnotering av Fragmin endossprutor. Leveransproblem beräknas pågå till juli.

 • 16 april 12:01

  Förskriv Ezetimib istället för Ezetrol

 • 5 mars 09:40

  Reklistan 2019

  Nu har årets Reklista som innehåller Region Sörmlands rekommenderade läkemedel 2019 kommit.
  I TerapiTips 1 finns kommentarer från våra expertgrupper om de förändringar som gjorts i årets Reklista.

 • 4 februari 11:18

  Brist på zopiklon i små förpackningar

  Det är för närvarande brist på små förpackningar (10 och 30 tabletter) av läkemedel innehållande zopiklon (Imovan och generiskt zopiklon). Bristen gäller samtliga tillverkare och den beräknas vara åtgärdad i mars/april.

Föregående