Arbets- och miljömedicin - Universitetssjukhuset i Örebro

Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) arbetar för att minska arbetsrelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets-och omgivningsmiljön. Vi arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Vårt uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön och vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Vår patientmottagning finns på Universitetssjukhuset i Örebro.

Våra tre främsta uppgifter är:

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Att förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljön eller omgivningsmiljön.
  • Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljömedicinska området.

För att upprätthålla spetskompetens i våra kunskapsområden bedriver vi forsknings-och utvecklingsarbete. Via vårt laboratorium och instrumentpool erbjuder vi kemiska analyser av ämnen i arbetsmiljö eller omgivningsmiljö och utrustning för provtagning och mätning av kemiska och fysikaliska miljöfaktorer.

Läs mer om arbets- och miljömedicin på Region Örebro läns webbplats.

Kontakt

• Receptionen i Örebro är öppen mån-fre 09.00-15.00
• Telefon
• Reception: 019-602 24 69
• Laboratoriet: 019-603 35 87 (mån-fre 09-15)

Uppdaterat: 11 mars 2020
SHU4