Verksamhetsuppföljning (PLUSS)

PLUSS (Planering Ledning Uppföljning Styrning i Sörmland), är ett stöd för planering, uppföljning och rapportering på alla verksamhetsnivåer.

Du som har avtal med Region Sörmland ska skicka in din/er patientsäkehetsberättelse via PLUSS.

Du loggar in i PLUSS via länk: Logga in i PLUSS

Behöver du hjälp så finns det en manual om hur du jobbar i PLUSS: Manual - Patientsäkerhetsberättelse PLUSS - Privata vårdgivare

Uppdaterat: 31 januari 2023
6C7X