eFrikort för privata vårdgivare

eFrikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården i Region Sörmland.

Privata vårdgivare kan antingen logga in i den webbaserade applikationen för eFrikort eller integrera eFrikorttjänsten med ditt kassa- eller journalsystem. Frågor gällande integration får du då ta med din leverantör.

Logga in i eFrikortapplikationen

Systemkrav för webbapplikation

PC: Windows 7 och senare versioner
Webbläsare: Edge
Net ID: version 6.8.4.27 eller senare

Såhär gör du

Innehållsansvarig: Sofia Hedlund
Uppdaterat: 25 augusti 2023
NKJJ