eFrikort

Här hittar du instruktioner för hur du kommer igång med eFrikort.

Om du är privat vårdgivare som har avtal med Region Sörmland, kontakta enheten för privata vårdgivare för att få behörighet till eFrikort.

Så här gör du

Innehållsansvarig: Sofia Hedlund
Uppdaterat: 17 augusti 2021
4X5X