Sjukresor

Rätt till sjukresa har i huvudsak personer vars hälsotillstånd medför stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Enbart avsaknad av allmänna kommunikationer berättigar inte till sjukresa.

Behandlande vårdpersonal ansvarar för bedömningen av personens hälsotillstånd medicinskt, fysiskt eller psykiskt.

Rätt till sjukresa med särskild kollektivtrafik ska styrkas med ett sjukreseintyg.

Rätt till sjukresa kan också beviljas av andra särskilda skäl.

Har du frågor kontakta sjukresenheten, tel. 0155-24 73 57, e-post: sjukreseenheten@regionsormland.se

Uppdaterat: 27 februari 2024
ZMC7