Blanketter för privata vårdgivare

Tänk på att uppdatering av blanketter sker kontinuerligt. Därför ska blanketterna aldrig lagras lokalt, utan hämtas från webbsidan, så att rätt version används.

Blankett - Sjukreseintyg

Blankett - Kontaktuppgifter privat vårdgivare

Blankett - Mall för Privera

Blanketter - Ersättningsetablering (LOL, LOF)

Blankett - Ansökan om arvodeskategori

Blankett - Ansökan om särskilt arvode

Blankett - Ansökan om vikarie (LOL och LOF)

Uppdaterat: 30 november 2020
78KQ