Blanketter för privata vårdgivare

Blanketterna som publiceras på denna sida är endast avsedda för privata vårdgivare med avtal enligt LOL, LOF och LOU. De kan inte användas av privata vårdcentraler, privatandvård eller digitala vårdgivare.

Tänk på att uppdatering av blanketter sker kontinuerligt. Därför ska blanketterna aldrig lagras lokalt, utan hämtas från webbsidan, så att rätt version används.

Generella blanketter

Sjukreseintyg

Kontaktuppgifter privat vårdgivare

Beställning av behörighet till eFrikort/Privera/Sectra Pacs (ej för privata vårdcentraler, privat tandvård eller digitala vårdgivare)

Mall för Privera

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Ortopedtekniska hjälpmedel, rekvisition

Ortopedtekniska hjälpmedel, ej subventionerat av Region Sörmland

Blanketter - Ersättningsetablering (LOL, LOF)

Ansökan om arvodeskategori

Ansökan om särskilt arvode

Ansökan om vikarie (LOL och LOF)

Psykologiska behandlingar

Mall - Telefonbedömning inför fysiskt bedömningssamtal

Checklista - Första fysiska bedömningsamtal

Uppdaterat: 21 november 2023
62AA