Privera

Region Sörmland använder sig av systemet Privera för utbetalning av ersättning för utförda besök till privata vårdgivare.

Du som vårdgivare rapporterar själv in besök i Privera via en öppenvårdsfil, godkänner sedan filen samt rättar eventuella felaktigheter. Du håller även själv reda på när det ekonomiska taket är nått.

Logga in i Privera

Klicka här för att logga in i Privera

Privera använder säker informationsöverföring.

Vad behövs för att använda privera?

Support och manualer

Behöver du hjälp, kontakta privatavardgivare@regionsormland.se. I meddelandet, uppge ditt namn, företagsnamn samt avtalskod i Privera för att underlätta supporten.

Vi har även tagit fram manualer som du kan använda dig av om du får problem.

Uppdaterat: 6 oktober 2023
DQZ5