Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Att ordinera fysisk aktivitet - FaR (Fysisk aktivitet på recept) kan ersätta eller komplettera läkemedel eller annan behandling.

Fysisk aktivitet ökar både psykiskt och fysiskt välbefinnande och minskar risken att utveckla olika sjukdomstillstånd såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ2, fetma, högt blodtryck, höga blodfetter, benskörhet, depression m.m.

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en manual om hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika olika sjukdomstillstånd.

I samtliga av länets kommuner finns aktivitetsarrangörer som tar emot FaR.

FaR ingår inte i högkostnadskortet och patienten har ett eget ansvar för deltagande i aktiviteter.

Relaterad information

Blankett för förskrivning av FaR

Uppdaterat: 17 augusti 2021
6GJ8