Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Att ordinera fysisk aktivitet - FaR (Fysisk aktivitet på recept) kan ersätta eller komplettera läkemedel eller annan behandling.

Fysisk aktivitet ökar både psykiskt och fysiskt välbefinnande och minskar risken att utveckla olika sjukdomstillstånd såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ2, fetma, högt blodtryck, höga blodfetter, benskörhet, depression m.m.

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en manual om hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika olika sjukdomstillstånd.

I samtliga av länets kommuner finns aktivitetsarrangörer som tar emot FaR.

FaR ingår inte i högkostnadskortet och patienten har ett eget ansvar för deltagande i aktiviteter.

Relaterad information

Förskrivning av FaR

Du som privat vårdgivare fyller digitalt i blanketten för fysisk aktivitet på recept, skriver ut, undertecknar och ger till patienten.

Patienten tar sedan med sig receptet till någon av aktivitetsarrangörerna.

Uppdaterat: 31 januari 2023
ZG5D